Podporuje nás:

Královéhradecký kraj
MŠMT
ČRDM
obce Dolany
Obec Dolany
Chvalkovice a Říkov
Podporuje nás

Článek Mé pravé já...

(31.7. 2009)

Mé pravé já – Nicol Jará (Zi)

(hlavní cena poroty za nejlepší práci žáků a žákyň druhého stupně) - z časopisu Čalamáda (Středisko volného času Bájo Česká Skalice)

Woodcraft. To slovo pro mě nic neznamenalo do doby, kdy se stalo mou nedílnou součástí. Do doby, kdy jsem se před pěti lety čirou náhodou dostala na kurz korálkování a kde jsem se poprvé setkala s organizací Liga Lesní Moudrosti.
Dnes si život bez toho všeho nedovedu představit. Naplňuje mne to a dává mi to nový náboj do života. Díky Lize.

Prostě to tak mělo být, měla jsem se tam dostat, měla jsem se stát jednou z nich. Byl to můj osud. Díky nim se mi podařilo najít své Pravé já. Má řeč je o Lize Lesní Moudrosti, přesněji o kmeni Tate Osmaka. Tato dvě slova jsou pro mě posledních pět let synonymem života, naděje a najití sebe sama a smyslu života.
V 21. století, v době, kdy fér jednání, čest, poctivost a upřímnost jsou vlastnostmi výjimečných, se mi podařilo najít skupinu lidí, kteří jsou jako rodina, kteří mají mezi sebou tak silné vazby, že se jen stěží dají zpřetrhat. A já jsem se mohla stát jednou z nich. A taky jsem se stala. Začala jsem stoupat Na horu. Vnímala jsem přírodu jako matku. Bylo mi dovoleno jí rozumět, žít v ní. Poskytla mi domov, možnost přemýšlet o sobě samé, o podstatě života, o tom, co je důležité.
Jako „puberťák“, který neví co se sebou, jak dál. Co si počít se životem, který se mu nezadržitelně hrne do vlastních rukou, nikdo ho nechce zpátky a nezbývá než se s ním poprat. Někdo volí cestu jako ostatní, někdo si jde po té vlastní. Já zvolila tu druhou. Naštěstí jsem na to nebyla sama. Na této cestě mi pomáhal „můj“ kmen. Podle nich jsem se mohla učit. Když jsem chybovala, radili a opravili mě. A měli se mnou trpělivost, za což jim jsem neuvěřitelně vděčná. Prostě a jednoduše jsem se stala jednou z těch mála, co si v období puberty zvolí tak, že toho později nelitují.
Je to krásný pocit, vědět o sobě něco dobrého, mít možnost pozorovat výsledky své dobré činnosti. Dnes jsem už jedna z těch, co mohou vše, co se naučili, rozdávat dál. Rozsévat k dalším radost a naději. Tu, co jsem sama pocítila před pěti lety, když jsem se dostala k těmto lidem, a když jsem nastoupila na cestu poznání sebe sama.
Krása, pravda, síla a láska. Čtyři paprsky, čtyři pilíře, co na sobě drží celou naši filozofii. Z každého z těchto paprsků vycházejí ještě další tři. Buď čistý, silný a ochraňuj přírodu. Buď pokorný, mlčenlivý a hraj čistě podle pravidel. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně. Snad jednou, do konce života, se mi podaří žít tak, jak bych si přála, tak jak praví Čtyřnásobný oheň.

 


design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net