Podporuje nás:

Královéhradecký kraj
MŠMT
ČRDM
obce Dolany
Obec Dolany
Chvalkovice a Říkov
Podporuje nás

Cena ČRDM Přístav 2013

(12.12. 2013)

CENA ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE - PŘÍSTAV

 
Měla jsem tu čest se podílet na nominaci Waštélaky na Cenu Přístav. Jsem moc ráda, že tomuto človíčkovi, kterého znám již dvacet let, byla tato cena udělena. A je mi velkým potěšením dát tuto informaci Vám Všem. Ale co je vlastně Cena Přístav?
 
Cena ČRDM PŘÍSTAV

Jedná se o ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Od roku 2011 můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Nově může být Cena udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
 
cenaObčanská sdružení dětí a mládeže svojí činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní aposelství účelné využívání volného času a významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Také působení kroužků Domů dětí a mládeže (středisek volného času) a školních klubů je v oblasti využití volného času dětí a mládeže nepřehlédnutelné, avšak bez místní pomoci nepředstavitelné. Občanská sdružení dětí a mládeže pracují v různorodých podmínkách jednotlivých obcí či měst, k jejichž rozvoji také řadou svých aktivit a projektů přispívají. Tím, že vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, mají kladný vliv na rozvoj občanské společnosti. Práce, která má tak skvělý vliv na utváření a kladný vývoj naší občanské společnosti, však není patřičně oceňována a nevěnují jí dostatečnou pozornost ani sdělovací prostředky, ani veřejnost. To vše si moderní komunální politik uvědomuje a podporuje aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících. Smyslem Ceny Přístav je tedy vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.
 
...Z NOMINACE JIŘÍHO PLŠKA - WAŠTÉLAKY NA CENU PŘÍSTAV
 
WaštélakaJIŘÍ PLŠEK je v prvé řadě výjimečný člověk. Oblast volného času dětí a mládeže jej natolik uchvátila, že jí věnuje nespočet svého času. Tento svět žije, prožívá a vytváří díky svému aktivnímu přístupu prostor pro setkávání dětí a mládeže. Je nadšencem, woodcrafterem, kterého inspiruje svět indiánů. Musherem, jehož okouzlila severská psí plemena. Je plný elánu, představ, cílů, nápadů a vizí. Je člověkem, který umí lidem předávat své zkušenosti a zároveň vytvářet prostor pro spolupráci mezi všemi generacemi... 

ORGANIZACE, KTERÉ PODPOŘILY NOMINACI: LIGA LESNÍ MOUDROSTI / KMEN TATE OSMAKA/ ZO ČSOP PUŠTÍCI JAROMĚŘ / MUSHERS CLUB METUJE / Základní a Mateřská škola Dolany / Mateřská škola Náchodská

464470476477

480484490492

design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net